Πράσινη Βαφή Αυγών

Πράσινη Βαφή Αυγών
Χρήστες:

Το προϊόν δεν συνίσταται να χρησιμοποιηθεί από άτομα που πάσχουν από άσθμα και από άτομα μη ανεκτά στην δράση της ασπιρίνης, καθόσον μπορεί να προκαλέσει στα άτομα αυτά αλλεργικά συμπτώματα.

Περιγραφή

Οι βαφές αυγών παραδοσιακά ήταν μεταλλική σκόνη η οποία βραζόταν για να βάψει τα αυγά. Τις τελευταίες όμως δεκαετίες σύμφωνα με τις προσταγές της Ε.Ε. απαγορεύτηκαν και είναι πλέον φυσικές χρωστικές τροφίμων, οι οποίες είναι μή τοξικές και κατάλληλες για τρόφιμα.

Η πράσινη αυγοβαφή είναι ένα μείγμα των χρωστικών Κιτρινο/Ταρταριζίνη Ε102 και του Μπλε/ Brilliant FCF E 133.

Διαθέσιμες Συσκευασίες

Φθίνουσα Ταξινόμηση
ανά σελίδα

Φθίνουσα Ταξινόμηση
ανά σελίδα