Μπλε Βαφή Αυγών

Μπλέ Βαφή Αυγών
Χρήστες:

Το προϊόν δεν συνίσταται να καταναλωθεί από άτομα που πάσχουν από προϋπάρχουσα μορφή άσθματος, καθόσον μπορεί να προκαλέσει σε αυτά αλλεργικά συμπτώματα.

Περιγραφή

Οι βαφές αυγών παραδοσιακά ήταν μεταλλική σκόνη η οποία βραζόταν για να βάψει τα αυγά. Τις τελευταίες όμως δεκαετίες σύμφωνα με τις προσταγές της Ε.Ε. απαγορεύτηκαν και είναι πλέον φυσικές χρωστικές τροφίμων, οι οποίες είναι μή τοξικές και κατάλληλες για τρόφιμα.

Η Briliant blue FCF είναι μια χρωστική που χρησιμοποιείται σαν βελτιωτικό χρώματος στα τρόφιμα. Η σήμανση της διεθνώς είναι ο αριθμός Ε 133. Είναι διαλυτή στο νερό και το διάλυμα έχει μέγιστη απορρόφηση στα 620nm. Η χημική της ονομασία είναι a-[4-(N-Ethyl-3-SulfonatoBenzy1 Amino)Pheny1]-a-[4-(N-Ethyl-3-Sulfonato Benzylamino)Cyclohexa-2,5-Dienylidene] Toluene-2-Sulfonate.

Διαθέσιμες Συσκευασίες

Φθίνουσα Ταξινόμηση
ανά σελίδα

Φθίνουσα Ταξινόμηση
ανά σελίδα