Κόκκινη Βαφή Αυγών

Κόκκινη Βαφή Αυγών
Χρήστες:

Το προϊόν δεν συνίσταται να χρησιμοποιηθεί από άτομα που πάσχουν από άσθμα και από άτομα μη ανεκτά στην δράση της ασπιρίνης, καθόσον μπορεί να προκαλέσει στα άτομα αυτά αλλεργικά συμπτώματα.

Περιγραφή

Οι βαφές αυγών παραδοσιακά ήταν μεταλλική σκόνη η οποία βραζόταν για να βάψει τα αυγά. Τις τελευταίες όμως δεκαετίες σύμφωνα με τις προσταγές της Ε.Ε. απαγορευτηκαν και είναι πλέον φυσικές χρωστικές τροφίμων, οι οποίες είναι μή τοξικές και κατάλληλες για τρόφιμα.

Η καρμοϊσίνη είναι μια κόκκινη συνθετική χρωστική. Συνήθως βρίσκεται και ως άλας δινατρίου. Έχει διεθνή σήμανση με τον αριθμό Ε 122. Η χημική της ονομασία είναι Disodium 4- Hydroxy -3-(4-Sulfonato-1-Naphthylazo) Naphtylene-1-Sulfonate.

Διαθέσιμες Συσκευασίες

Φθίνουσα Ταξινόμηση
ανά σελίδα

Φθίνουσα Ταξινόμηση
ανά σελίδα