Κίτρινη Βαφή Αυγών

Κίτρινη Βαφή Αυγών
Χρήστες:

Το προϊόν δεν συνίσταται να χρησιμοποιηθεί από άτομα που πάσχουν από άσθμα και από άτομα μη ανεκτά στην δράση της ασπιρίνης, καθόσον μπορεί να προκαλέσει στα άτομα αυτά αλλεργικά συμπτώματα.

Περιγραφή

Οι βαφές αυγών παραδοσιακά ήταν μεταλική σκόνη η οποία βραζόταν για να βάψει τα αυγά. Τις τελευταίες όμως δεκαετίες σύμφωνα με τις προσταγές της Ε.Ε. απαγορευτηκαν και είναι πλέον φυσικές χρωστικές τροφίμων, οι οποίες είναι μή τοξικές και κατάλληλες για τρόφιμα.

Η ταρτραζίνη είναι μια συνθετική κίτρινη χρωστική. Έχει διεθνή σήμανση με τον αριθμό Ε102. Η χημική της ονομασία είναι Tri-Sodium 5-Hydroxy-1-(4-Sulfonato Phenyl-4-(4-Sulfonato Phenylazo) Pyrazole-3-Carbaxylate.

Διαθέσιμες Συσκευασίες

Φθίνουσα Ταξινόμηση
ανά σελίδα

Φθίνουσα Ταξινόμηση
ανά σελίδα