Ποιοί είμαστε και τι σας προσφέρουμε.
Μια περιεκτική ματιά στην Εταιρεία, την Ιστορία και τη Γκάμα μας

Student Visit of Western Macedonia Technological Institute

Wednesday 07/12/2011 visited the facilities of our 12 students of the Department of Industrial Design, TEI of Western Macedonia, together with their teachers. They made ​​a presentation of the company, its history and products, and became swop views on the company's vision for the development of aromatic plants in Greece and promoting them abroad. Alongside their announced a contest packing section for the award of Best Idea. Details will be announced after the contest. The meeting is part of the company's activities to strengthen synergies in the local community.