Ποιοί είμαστε και τι σας προσφέρουμε.
Μια περιεκτική ματιά στην Εταιρεία, την Ιστορία και τη Γκάμα μας

Rosse Pepper

The rosse pepper is mainly produced in Brazil by a peppery schino has absolutely nothing to do with the familiar black pepper. Has a distinctive flavor, sweet and slightly bitter. The pink pepper generally not cooked, but is used mainly as decorative and aromatic salads and white sauces. Is an aromatic essential that always used throughout and almost never crushed.