Ποιοί είμαστε και τι σας προσφέρουμε.
Μια περιεκτική ματιά στην Εταιρεία, την Ιστορία και τη Γκάμα μας

Asteroid anise Illicum Verum

Star anise or Chinese or Dill Illicum verum. It is a spice that has anise aroma coming from the southwestern Kina.Prokeitai for a beautiful star-shaped fruit. The seeds are brown in color and is shiny. The asteroid glykanosos rich pp. essential oils mainly antholi and used for food preparation, but also in medicine. Botanists are not akin to the common dill, but have the same tastes. The astereoeidis anise UTILIZE and distilleries. Sweet fragrance essences grapes to produce raki, ouzo or raki. In Chinese cuisine asteroid used in pork and white meat. In Europe is used as a flavoring for pastries and sweets. The asteroid besides beauty and pleasant fragrance, provides several beneficial properties. Masonatas an asteroid enhances digestion and simultaneously cools the breath. Also in the form of decoction or formula, the asteroid helps with bloating, on cough in bronchitis and rheumatism.