Ποιοί είμαστε και τι σας προσφέρουμε.
Μια περιεκτική ματιά στην Εταιρεία, την Ιστορία και τη Γκάμα μας

Mint

Aromatic herb-spice with very distinctive odor. Spice Multipurpose belongs to the mint family and has the same aromatic properties. He is known in Mediterranean cuisine from time immemorial. Flavoring sauces, vinegars, wines and sweets (chocolate crepes). Engraving taste that gives briam and meatballs and do digestible. Fresh mint leaves in compresses neutralize headache. The menthol containing leaves used as flavor and taste of many drugs and eliminate halitosis.