Ποιοί είμαστε και τι σας προσφέρουμε.
Μια περιεκτική ματιά στην Εταιρεία, την Ιστορία και τη Γκάμα μας

Kakkoule-Cardamom

Spice that comes from the plant Lepidium Sativum or Nastrurtium Officinalis or Cardamomum Elletaria known as Lepidio Edible, Watercress or "Seed of paradise." Small plant that meets in meadows, near crops and generally wherever there is moisture (sources of rivers, streams, lakes), in many parts of our country. It is a plant that lives from one to two years with very small white flowers. Blooms during the summer months and has a very distinctive smell. This season has more healing properties, which loses over time. Whole plant is used in salads and as beverage. In Arab countries put in coffee to achieve better taste and as a symbol of friendliness. The seeds are chewed to freshen the breath. Good to avoid during pregnancy because it has been used as an abortifacient. Commercially available in the form of grains (which grind for cooking) or powder, but quickly loses its flavor. It is advised to wash before use to leave the parasites attach themselves more to the natural environment. After saffron, truffle and vanilla is t'eterto kataseira mod Krivoy spice. The French and the Americans use the essential oil in perfumery. The use of kakkoule in cooking is very popular in Indian and Chinese cuisine. Suitable for consommé, soups and Indian specialties. Widely used in Greek cuisine have in pastry and paschaina buns.