Ποιοί είμαστε και τι σας προσφέρουμε.
Μια περιεκτική ματιά στην Εταιρεία, την Ιστορία και τη Γκάμα μας

Curry

Seasoning which is powdery mixture of powdered spices from India. May contain various proportions and combinations of koliando, cardamom, cayenne pepper, black pepper, cinnamon, mustard, ginger, turmeric (turmeric), chili, moschokrydo, garlic, cloves and more. In India and Indonesia curry, prepared especially for any food and is always different and in materials and the proportions and differs from region to region. Always cooked with oil or fat to acquire the more aroma and flavor as possible. With various curry flavored meat dishes, vegetables, rice and eggs especially in Indian, Indonesian and Chinese cuisine.