Ποιοί είμαστε και τι σας προσφέρουμε.
Μια περιεκτική ματιά στην Εταιρεία, την Ιστορία και τη Γκάμα μας

Turmeric

Turmeric, Curcuma, Turmeric, Curcuma longa or Curcuma domestica. It is a perennial plant of the family Zingiberaceae. Derived from tropical South Asia and the main component of turmeric is curcumin as a food additive is coded E100. The rhizomes of turmeric, boiled then baked in ovens and post alethontai and received so the familiar yellow powder. The grated turmeric UTILIZE the cuisines of South Asia and the Middle East, as an ingredient in curry mixes and as a pigment or in various preparations or even fabrics. More widespread turmeric is one of the key ingredients of mustard. As an additive in foods They're using turmeric because it provides protection to the food from sunlight.