Ποιοί είμαστε και τι σας προσφέρουμε.
Μια περιεκτική ματιά στην Εταιρεία, την Ιστορία και τη Γκάμα μας

Sweet Red Pepper - Paprika

Spice made from the fruit of certain varieties of pepper (Capsicum Annum) Plants adapt to any climate and so the paprika produced worldwide. Planted in early spring and harvested in summer and autumn, when the fruit is ripe and glossy. The fruit is red or yellow when ripe and bright yellow or orange color. Dried and pulverized to produce the paprika which is bright red powder. There are various type with intense aroma and flavor ranging from sweet to bitter. Plants containing essential oil, sugar, and a dye, which is obtained from the powdered fruits and used oieitai to give a bright red color to many foods (such as sweets, meat preparations). The name of paprika probably comes from the name of pepper in Serbian is'' crap''. The word Capsicum comes from the Greek word'' capsule'' and the word'' annum'' from Latin'' anuns'' which means'' year''. Widely used in the kitchen of many countries such as Hungary (it is the national spice and is used in hot meat dishes like goulash'' known''), the Balkans, Spain. Although the paprika does not come from Central America, the country in which the art of cultivation is more refined is Mexico.