Ποιοί είμαστε και τι σας προσφέρουμε.
Μια περιεκτική ματιά στην Εταιρεία, την Ιστορία και τη Γκάμα μας

Fennel seeds

Fennel seeds , is the seed of the plant fennel or Foeniculum vulgare, the family Apiaceae genus Foeniculum. Fennel is a perennial plant and grows mostly on the shores of the Mediterranean basin. Flourishes and other places around the world , in areas with dry ground, near a marine coasts or river banks . The fennel is an aromatic and delicious spice with many uses in cooking, but in the pharmaceutical and distilleries . Essential component of Indian cuisine and the kitchen of the Middle East. In Italy synthesizes the flavor of sausage and meatballs . In chrisimefei distilleries in the flavor of grape spirit , ie by producing raki , raki and other beverages. The fennel contains anethole , a constituent which caused the beneficial and therapeutic properties. It is a source of vitamins , magnesium, potassium and phosphorus. In the form of decoction or formula helps bronchitis, the bloating and intestinal disorders in general . It can also be used as your as a mild laxative. Formerly in the form of poultice chrisimefe sore eyes.