Ποιοί είμαστε και τι σας προσφέρουμε.
Μια περιεκτική ματιά στην Εταιρεία, την Ιστορία και τη Γκάμα μας

Natural Chios Mastic

Spice product mastic mastic tree. Aromatic resin (resin) produced from the peel of mastic. Mainly used in baking and distilleries but also in cooking indicated that gives special, pleasant and nice flavor to the meat and therefore it fits well with chicken breasts and turkey. Also from gum and sugar made ​​the familiar sweet gum, known to all submarine The mastic is considered the best. Caution in use of mastic, and a large dose of aromatic spice that gives the sweet and bitter foods one particular.