Ποιοί είμαστε και τι σας προσφέρουμε.
Μια περιεκτική ματιά στην Εταιρεία, την Ιστορία και τη Γκάμα μας

Mahaleb

Mahlepi, the seed of the plant Prunus Mahaleb. It is a kind of cherry, often found as cherries or Machlepokerasia. It grows in many parts of Europe and the Mediterranean, such as Southern Europe, Central West Asia, North Africa, Morocco, South Belgium, Germany and Northwest Pakistan. The taste of bitter almonds reminds mahlepi and cherry. They're using either ground or pimple like to highlight the sweet taste of traditional sweets. Add to the custard in pie and generally sweet pastries. The machlepi contains a coumarin compound, which has a soothing and anti-irritant.