1% σε κάθε πιάτο. 99% όλης της γεύσης
quality

Ποιότητα

quality 1

Έλεγχος Ποιότητας

Η εταιρεία μας έχει ως στόχο την ανάπτυξη, παραγωγή και διάθεση ασφαλών προϊόντων προς το καταναλωτικό κοινό. Για αυτό τον λόγο έχει δημιουργηθεί από το 2001 στην εταιρεία τμήμα ποιοτικού ελέγχου που στελεχώνεται με επιστημονικό προσωπικό, ώστε να πραγματοποιεί όλους τους ελέγχους που χρειάζεται στα πλαίσια και της πιστοποίησης ISO:22000 από την TUV AUSTRIA που είναι κάτοχος. Η εταιρεία εφαρμόζει αυστηρό σύστημα ιχνηλασημότητας.

Επίσης συνεργάζεται με πλήθος εξωτερικών συνεργατών όπως χημικούς, πιστοποιημένα εργαστήρια, επιστημονικούς συνεργάτες, εκπαιδευτικούς φορείς κλπ, έτσι ώστε να εξασφαλίζει την θέσπιση και μέτρηση όλων των παραμέτρων που χρειάζονται ώστε να παράγονται ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα.