Καναβούρι

Καναβούρι
Χρήστες:

Καταναλώνεται μόνο από πουλιά.

Περιγραφή

Το καναβούρι είναι ο σπόρος της ινδικής κάναβης. Προορίζεται για τροφή πουλιών.

Διαθέσιμες Συσκευασίες

Φθίνουσα Ταξινόμηση
ανά σελίδα

Φθίνουσα Ταξινόμηση
ανά σελίδα